Virtual Vision

Algemene informatie Degaussers - technieken degausser machines wissen informatie elektromagnetische velden oersted
Informatie over Degaussers

Op onderstaande pagina vindt u meer informatie over Degaussers.

Wat is degaussen - technieken degausser machines wissen informatie elektromagnetische velden oersted Wat is Degaussen?
Waarom worden degaussers gebruikt - technieken degausser machines wissen informatie elektromagnetische velden oersted Waarom worden Degaussers gebruikt?
Waarom worden degaussers gebruikt - technieken degausser machines wissen informatie elektromagnetische velden oersted Welke media kan in een Degaussers worden gewist?
Hoe werkt magnetische media - technieken degausser machines wissen informatie elektromagnetische velden oersted Hoe werkt magnetische media?
Wat zijn de voordelen van degaussen - technieken degausser machines wissen informatie elektromagnetische velden oersted Wat zijn de voordelen van Degaussen?
Wie gebruiken degaussers - technieken degausser machines wissen informatie elektromagnetische velden oersted Wie gebruiken Degaussers?
Waar moet op gelet worden bij het kiezen van een degausser - technieken degausser machines wissen informatie elektromagnetische velden oersted Waar moet op gelet worden bij het kiezen van een degausser?

Wat is degaussen - technieken degausser machines wissen informatie elektromagnetische velden oersted Wat is Degaussen?

De term degaussing is ontleend aan Johann Gauss (1777-1855), een wiskundige die onderzoek deed naar elektromagnetische velden. De term "degauss" wordt tegenwoordig gebruikt om het proces van het wissen van magnetische media (tapes en harde schijven) te beschrijven. Restanten van eerder opgenomen signalen worden volledig gewist.

Het degaussen van magnetische media wordt bereikt door de media door een sterk magnetisch veld te bewegen. Hierdoor wordt de polariteit van de metalen deeltjes herschikt en wordt het eerder opgenomen signaal volledig gewist. Ondanks dat dit proces in theorie simpel is, maakt de grote verscheidenheid aan magnetische media een effectief degauss proces moeilijk te behalen. Degaussers zijn zo geconstrueerd dat media handmatig of automatisch precies door het gewenste magnetische veld wordt bewogen.

Verschillende magnetische media vraagt om verschillende sterktes van het magnetische veld. Hiervoor zijn verschillende soorten degaussers ontwikkeld, de "coil" degausser voor tapes en de "pulse" degaussers voor harde schijven. De benodigde energie om een magnetische materialen effectief te wissen wordt uitgedrukt in "Oersteds", vernoemd naar Hans Christian Oersted (1777-1851). Oersted ontdekte de magnetische mogelijkheden van elektriciteit.

Degaussen van magnetische media kan gebruikt worden in diverse bedrijfstakken. Iedereen die gebruikt maakt van grote hoeveelheden magnetische media heeft in principe baat bij een degausser.


Waarom worden degaussers gebruikt - technieken degausser machines wissen informatie elektromagnetische velden oersted Waarom worden degaussers gebruikt?

Een degausser wordt gebruikt om audio, video en data signalen volledig van magnetische media te wissen. Het gewoonweg overschrijven van magnetische media neem zeer veel tijd in beslag en wist aanwezige data niet in alle gevallen volledig. Een degausser kan data wel 100% wissen en geeft de zekerheid dat vertrouwelijke gegevens snel en veilig worden verwijderd. Het wissen van magnetische tapes met een degausser heeft nog een ander voordeel; gewiste tapes kunnen weer opnieuw gebruikt worden na het degaussen. Bij het degaussen van harde schijven zal de harddisk in de meeste gevallen ook fysiek beschadigd raken.


Welke media kan in een Degaussers worden gewist - technieken degausser machines wissen informatie elektromagnetische velden oersted Welke media kan in een Degaussers worden gewist?

In principe kunnen alle magnetische datadragers zoals harde schijven en tapes met een degausser gewist worden. Flash geheugen (USB sticks, Memorycards, SSD schijven) is echter niet met een degausser te wissen.

Voor het wissen van audio, video en data tapes zijn de "coil" degaussers geschikt. Deze degaussers werken met een sterke elektromagneet welke een permanent magnetisch veld ontwikkelt. Tapes worden een of meerdere malen door het magnetische veld bewogen om alle data volledig te wissen. Het nadeel van coil degaussers is de beperkte gebruikscyclus. De sterke magneetspoel ontwikkelt veel warmte waardoor een coil degausser regelmatig dient af te koelen. De kracht van het magnetische veld van de meeste coil degaussers is relatief beperkt waardoor deze degaussers minder geschikt zijn voor het wissen van harde schijven.

Voor het wissen van harde schijven zijn de "pulse" degaussers ontwikkeld. Deze nieuwe generatie degaussers werkt niet met een permanent magnetisch veld maar met een korte, zeer krachtige electromagnetische ontlading (Capacitive Discharge). Hiermee kunnen ook de moderne, grote capaciteit harde schijven effectief gewist worden. Pulse degaussers zijn leverbaar als handmatig bediende systemen voor kleinere aantallen of als automatische systemen voor grote aantallen.


Hoe werkt magnetische media - technieken degausser machines wissen informatie elektromagnetische velden oersted Hoe werkt Magnetische Media?

Onder magnetische media vallen alle tapes, spoelen, cassettes en discs die gebruikt worden om audio, video of data op te slaan. Aangezien er een enorme verscheidenheid is aan formaten, afmetingen en magnetische waarde (Oe, Oersted) zijn er verschillende soorten degaussers op de markt beschikbaar. Magnetische media bestaat uit materiaal wat is gecoat met minuscule metaaldeeltjes welke reageren op magnetische invloeden. Deze invloeden bestaan in twee vormen. De eerste zijn de bedoelde magnetische signalen; de gewenste weergave van het originele opgenomen signaal. De tweede vorm zijn de ongewenste magnetische signalen, deze signalen kunnen storing, ruis en data corruptie op magnetische media veroorzaken. Het degauss proces is bedoeld om de gewenste signalen te verbeteren en de ongewenste signalen te verwijderen.


Wat zijn de voordelen van degaussen - technieken degausser machines wissen informatie elektromagnetische velden oersted Wat zijn de voordelen van Degaussen?

- Data Security
Wanneer datadragers zoals tapes en harde schijven vernietigd dienen te worden zijn hiervoor verschillende opties beschikbaar. Het wissen van datadragers in eigen beheer met een degausser is echter de enige methode waarbij de gebruiker 100% zeker kan zijn dat er geen vertrouwelijke gegevens in verkeerde handen vallen. Zodra datadragers aan derden ter vernietiging worden aangeboden zal dit risico altijd aanwezig blijven. Voor vernietiging van harde schijven kan een combinatie worden gebruikt van een Degausser (wissen) en een Destroyer (fysieke vernietiging).

- Kostenbesparing
De kwaliteit van magnetische media die meerdere keren wordt beschreven gaat sterk achteruit. Door media te wissen met een degausser is deze weer te gebruiken als nieuwe media. Hierdoor hoeven audio, video of data tapes veel minder snel vervangen te worden. Een degausser systeem ontlast de dure opname apparatuur die ook vaak gebruikt moet worden om media te wissen. Ook het overschijven van harde schijven is een tijdrovende bezigheid.


Wie gebruiken degaussers - technieken degausser machines wissen informatie elektromagnetische velden oersted Wie gebruiken degaussers?

- Radio en TV
- IT afdelingen
- Data opslag/vernietiging
- Defensie
- Audio/video producenten
- Audio/video duplicatie
- Financi?le instellingen
- Zorginstellingen
- Hulpdiensten
- Universiteiten

Waar moet op gelet worden bij het kiezen van een degausser - technieken degausser machines wissen informatie elektromagnetische velden oersted Waar moet op gelet worden bij het kiezen van een degausser?

1. Gebruikte media; welke formaten moet de degausser kunnen wissen?
2. Aantallen media; hoeveel media moet worden gewist in welk tijdsbestek?
3. Gauss kracht; hoe krachtig moet de degausser zijn om media volledig te kunnen wissen?
4. Bediening; moet de degausser handmatig of automatisch werken?
5. Plaatsing; waar moet de degausser gebruikt gaan worden?

 

Copyright ©2001-2019 Virtual Vision, alle rechten voorbehouden.

Alle prijzen en specificaties zijn onder voorbehoud, zolang de voorraad strekt. Op al onze aanbiedingen en leveringen zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Wij wijzen u uitdrukkelijk op onze disclaimer en privacy policy. Typefouten alsmede prijswijzigingen voorbehouden.